Våre fokusområder

Vi driver Bulkinvest.no og investerer i alt fra båt-teknologi, miljøteknologi, oljesektoren, men også kredittbanker og finans. Vi ser alltid etter langsiktige, bærekraftige investeringer som holder god norsk etisk standard. Investeringene i Norges petroleumsvirksomhet har begynt å falle, og flere ser nå etter alternative steder å investere.

Kilde: http://www.norskpetroleum.no/okonomi/investeringer-og-driftskostnader/

Finans og kreditt

Siden 2013 har vi investert i banker og finansinstitusjoner som utsteder forbrukslån. I de siste par årene har det oppstått økt konkurransen innenfor dette segmentet. Det har naturligvis ført til høyere kostnader knyttet til markedsføring, men også lavere marginer. Vi har også registrert oss lovendringer som kan ha negativ innvirkning på bransjen som en helhet. Vi mener likevel at det fortsatt er potensiell vekst i dette markedet, og at vi ikke enda har sett toppen.

Den nye oljen

Setninger som «Den nye oljen» dukker opp i de fleste bransjer. Alle ønsker mest og størst investorer og kapital mot sin bransje. Hva er egentlig den nye oljen? Det skal vi prøve å finne ut av, og samtidig holde deg oppdatert på Norge skal leve av i fremtiden.

Er kunst den nye oljen?

Ved å bygge en sterk varemerke av Nasjonalmuseet ved å tiltrekke seg nye publikumsgrupper, vil Linda Bernander Silseth tjene penger på kultur. Vi i Bulk Invest er usikre på om omfanget av Nasjonalmuseet vil karakteriseres som den nye oljen, men vi følger spent med fremover.

Olje er den nye oljen?

Olje og petroleum er forurensende idag, men kanskje ikke i fremtiden? Norske selskaper sitter med mye teknologi som kan brukes på andre områder enn oljebransjen. Californias Silicon Valley oppstod ikke som vakuum i verdensmarkedet, men ble etablert av de allerede beste i markedet. Kan dette bety at olje er den nye oljen?

Er algeindustrien den nye oljen?

I Asia er dette stort, og det høstes mye plankton og alger, og 90 % av dette går til mat til mennesker. Norges lange kystlinje går to og en halv gang rundt jordkloden hvis vi strekker kystlinjen ut, og det kun Canada som har lengre kystlinje. Potensialet ligger der, men er norske og europeiske matvaner der?

Det eneste som er sikkert er at den nye oljen blir med grønn kompetanse og full av bransje-revolusjonerende teknologi.

Grønn teknologi med avanse. Kanskje fremtiden for Bulk Invest?

Les mer om våre tanker og strategier i vår blogg.